Een greep uit de ledenberichten van november 2019

Nieuws
geplaatst op 4-12-2019  

Aan het begin van iedere maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

Hypotheken 

 • Om je te helpen je klanten op de hoogte te stellen van het vervallen van de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG stelden we een modelbrief op.

Zorg en inkomen 

Pensioenen 

 • Begin november vond de Pensioen3Daagse weer plaats; klik hier voor een korte terugblik. 
 • de Pensioencommissie heeft gesproken over de hervorming van het pensioenstelsel en de consultatie van het conceptwetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en Verlofsparen’. 
 • In het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is het eerste wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ ter consultatie aangeboden.

Cyber 

Overige 

 • Minister Hoekstra heeft de maatstaf voor toezichtkosten aangepast van fte naar omzet. 
 • Samen met de brancheorganisaties verenigd in CANON, hebben we gereageerd op het conceptadvies voor nieuwe PE-actualiteiten voor het nieuwe PE-jaar vanaf 1 april 2020. 
 • Wij hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar dealerpolissen. Daaruit bleek dat verzekeraars kwalitatief betere producten aan dealers bieden. We hebben deze verzekeraars verzocht deze producten ook aan de zelfstandig adviseur/bemiddelaar ter beschikking te stellen. 
 • Uit een inventarisatie is gebleken dat meer dan de helft van de Adfiz-leden is aangesloten op Aplaza. 
 • We zijn met verzekeraars in gesprek over de gevolgen van het gesneuvelde asbestverbod. 
 • CCS gaat in 2020 aansluiten op Aplaza 
 • Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving van de RI&E. 
Categorien: Vereniging