Een greep uit de ledenberichten van maart 2021

Nieuws
geplaatst op 7-4-2021  

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.  

Adfiz

 • Op 14 april vind de tweede online Adfiz Platformbijeenkomst plaats. Heb jij je al aangemeld? We organiseren o.a. een expertsessie over:
 • Ontwikkelingen in de zorgplicht jurisprudentie
 • Zonnepanelen
 • Eind februari en begin maart vonden twee verkiezingsdebatten plaats met de financiële woordvoerders uit de Tweede Kamer. Een compilatie hiervan kun je hier
 • Ook het webinar ‘Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk’ kun je nu terugkijken. De Q&A die we hebben opgesteld n.a.v. vragen die tijdens dit webinar werden gesteld staat inmiddels ook online.
 • Adfiz leden waren goed vertegenwoordigd in de AM 100 topvrouwen. Ook Adfiz medewerker Bettie Hoogsteen is opgenomen in de top 100.
 • Op 4 maart organiseerden we een webinar waarin de SFDR werd toegelicht. Het webinar kun je hier Ook publiceerden we een kennisportaal over de SFDR
 • De online versie van het Meerjarenplan 2021-2023 kun je hier
 • CDA’er Evert Jan Slootweg bezocht op maandag 8 maart Eddy van Doorn van Van de Zandschulp Assurantiën in Bennekom.
 • We hebben een nieuwe collega: Patricia le Gras-Markies is op het verenigingskantoor in Amersfoort begonnen als nieuwe Office manager/Directiesecretaresse.

Corona

 • EU verordening vervangt coulanceregeling rijbewijzen verzekeraars
 • Waar moet je op letten nu veel medewerkers thuis werken, een overzicht.
 • Verzekeraars beantwoorden vragen over de dekking bij arbeidsongeschiktheid/overlijden als gevolg van bijwerkingen van
 • Via onze partner Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van EZ ontvingen we het verzoek om nogmaals op het belang van zo snel mogelijk nieuwe updates te installeren en niet te wachten op eventuele ingeplande updatemomenten.

Zorg en inkomen

 • De invoering van de verplichte AOV voor zzp’ers loopt vertraging

Pensioen en leven

 • Het wetsvoorstel dat pensioenuitvoerders een uitgebreider recht moet geven op waardeoverdracht van kleine pensioenen is ter consultatie

Hypotheken

 • Bij hypotheekaanvragen die op basis van de IBL rekentool van HDN zijn gedaan is er mogelijk sprake van een te laag of te hoog toetsinkomen. In dit ledenbericht lichten we de incidenten en de vervolgstappen die jij als adviseur moet zetten toe.
 • De kennis- en ervaringstoets bij een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming is definitief. Per 1 april komt deze verplichting bij verhogingen tot € 25.000 voor consumenten te vervallen.
 • In het verslag van het Platform Hypotheken 2020 roept minister Ollongren geldverstrekkers op om actiever aan de slag te gaan met data delen in de beheerfase.

Overige

 • We hebben de nieuwe SWO’s van Klaverblad en Monuta beoordeeld
 • Naast het kennisportaal SFDR hebben we ook een kennisportaal Assurantiebelasting en BTW online gezet
 • In de week van 22 maart vond de 10de Week van het geld plaats, met als thema "Goed omgaan met geld is goud waard".
 • Medio maart hebben de curatoren van Conservatrix het tweede faillissementsverslag gepubliceerd, een update van de ontwikkelingen vind je hier.
 • Aplaza sluit aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten aan het intermediair te verbeteren.
 • In de VVP Special Bijzondere Risico's stond een column van Enno over nut en noodzaak van de prolongatierichtlijnen en -uitgangspunten 2021.
 • SIVI berichtte onlangs dat bijna 60% van de verzekeraars en serviceproviders/volmachten binnenkort de overstap maken naar eHerkenning. Deze partijen vertegenwoordigen ongeveer 80% van de verzekeringsmarkt.
Categorien: Vereniging