Een greep uit de ledenberichten van december 2020

Nieuws
geplaatst op 5-1-2021  

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.   

Adfiz

Onverzekerbaarheid

Corona

  • Mede i.v.m. het vel thuiswerken vraagt AFM aandacht voor het melden van incidenten, waaronder integriteits- en informatiebeveiligingsincidenten.
  • Het Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt is verlengd tot 5 februari
  • Belastingdienst gaat in 2021 weer strenger controleren of de werkelijk gemaakt reizen van werknemers overeenkomen met de gedeclareerde.

Zorg en inkomen

  • Op verzoek verstuurt CZ in 2021 de kopie polissen nog op papier
  • Een korte terugblik op de discussie over en onze reactie op de voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting
  • Nieuwe SWO NN Zorg is beoordeeld

Pensioen en leven

  • De belangrijkste gevolgen van het faillissement van Conservatrix op een rij. En, van later datum, nog een update. We hebben met De Vereende gesproken over claims van klanten met een Conservatrix polis
  • Minister Koolmees heeft duidelijkheid gegeven over de inhoud van het overgangsrecht voor rechtstreeks verzekerde uitkeringsovereenkomsten
  • Wil je aandachtspunten aan ons doorgeven voor de consultatie van het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen? Mail ze dan vóór 1 februari 2021 naar info@adfiz.nl.

Overige

  • Samen met tal van andere branche- en beroepsverenigingen hebben we op 17 december 2020 het convenant verduurzaming in de koopketen ondertekend.
  • CDA’er Evert Jan Slootweg bezoekt Veldhuis Advies
  • Kifid: bij beëindiging dienstverlening moet aanbieder door klant gemaakte kosten vergoeden
  • Heffing assurantiebelasting over aanvullende vergoeding klant niet per 1 januari 2021 maar per 1 januari 2022
  • In haar publicatie Marktindrukken geeft AFM de sector een terugkoppeling van de door adviseurs en bemiddelaars aangeleverde informatie in het kader van de jaarlijkse Markt Monitor en van de gesprekken die de AFM heeft gevoerd met diverse kantoren over de adviespraktijk.
  • Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen Vanwege corona is het deze keer lastig om voldoende stemlokalen te vinden. Heb jij ruimte beschikbaar?
  • De AFM heeft aandachtspunten gepubliceerd voor de kennis- en ervaringstoets bij execution only dienstverlening.
  • De belangrijkste wijzigingen rondom de overdrachtsbelasting in 2021 op een rij
  • Upiva neemt ons commentaar op hun SWO in overweging bij het opstellen van een nieuwe SWO. Met Unigarant zijn we in gesprek over de gewijzigde SWO
Categorien: Vereniging