Een greep uit de ledenberichten van december 2019

Nieuws
geplaatst op 6-1-2020  

Iedere eerste maandag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

Hypotheken 

 • Samen met Tulp Hypotheken hebben we het initiatief genomen voor het Convenant Data delen hypotheken.  
 • We zijn kritisch over de voorgenomen afschaffing van de kennis- en ervaringstoets bij verhogingen hypotheek

Pensioenen 

 • In onze consultatiereactie op de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ pleiten we voor maximale keuzevrijheid, goede afspraken over informatieverstrekking en meer bescherming van deelnemers als zij zonder advies hun keuze willen maken.

Cyber 

Overige 

 • NHG is een campagne gestart om huiseigenaren ertoe te bewegen hun woning te verduurzamen. Ze faciliteren de adviseur daarbij met informatie, tips en een online rekenhulp. 
 • Ministerie van SZW komt met communicatietoolkit MKB Verzuim-ontzorgverzekering 
 • De AFM heeft de benchmark van de DVD-generator vernieuwd; check of je dienstverleningsdocument (DVD) nog actueel is. 
 • Fred de Jong breekt lans voor ‘De waarde van financieel advies' tijdens seminar Universiteit van Amsterdam 
 • Lees de beknopte samenvattingindexatie salarissen medewerkers financieel advieskantoor 2019-2020' van Bureau DFO 
 • Blijvende aandacht voor witwassen is belangrijk 
 • We zijn met NN Zorg in gesprek over hun nieuwe samenwerkingsovereenkomst en provisiereglement. 
 • ANAC als 22ste aanbieder opgenomen in SWO stoplichtoverzicht 
Categorien: Vereniging