Een greep uit de ledenberichten van de maanden juli/augustus 2019

Nieuws
geplaatst op 2-9-2019  

Iedere eerste werkdag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

 • Op woensdag 18 september organiseren we het Zakelijk Platform. Deze zesde editie staat in het teken van de juiste mensen vinden behouden en helpen bij hun ontwikkeling. We gaan her eerst plenair over in discussie. Daarna volgen expertsessies. Heb jij je al aangemeld? Ook horen we graag over jouw ervaringen met het vinden, binden en ontwikkelen van de juiste mensen. 
 • Ronde Tafelgesprekken: met VVD’er Roald van der Linde hebben we gesproken over de zakelijke markt en met SP’er Mahir Alkaya over onze zorgen voor de positie van consumenten en MKB-ondernemers ten opzichte van grote partijen die de markt domineren 
 • We hebben een nieuw kennisdossier online gezet: Aflossingsvrij Wil je je hier meer in verdiepen geef je dan op voor het seminar ‘Zo krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel’ 
 • Ontwikkelingen in dossier loondoorbetaling bij ziekte 
 • Op donderdag 17 oktober organiseert Jong Management de 3e en laatste bijeenkomst van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomst zullen de jonge Adfiz-leden het met elkaar hebben over cyberrisico’s. Je kunt je nog aanmelden. 
 • Maandupdate Adfiz Prestatieonderzoek 
 • Eerste Adfiz-cirkels starten dit najaar

Zorgplicht 

Europa 

 • Europa maant financiële instellingen die Brexit voorbereidingen nog niet hebben afgerond 
 • Europese aanscherping Wwft ter behandeling in Kamer 

Zorg en inkomen 

Pensioenen 

 • We hebben met het ministerie van SZW gesproken naar aanleiding van onze oproep in mei om de kosten van inkomende automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen die zijn ontstaan door een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst niet in rekening te brengen bij de werkgever.  
 • Onze pensioencommissie volgt het traject rondom de invulling van het pensioenakkoord op de voet zodat we waar nodig onze inbreng kunnen geven en om consequenties voor adviseurs te duiden. 
 • Op 5, 6 en 7 november vindt de Pensioen3daagse weer plaats. Je kunt alvast promotiemateriaal bestellen 
 • Deelnemers die Mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen om de hoogte van het toekomstig pensioen te achterhalen, krijgen per 30 september 3 (mogelijke) pensioenscenario’s te zien. 

Risicomanagement 

Overige 

 • Minister Hoekstra in Kamerbrief (on)verzekerbaarheid taxi’s: aantal aanbieders in de laatste jaren gehalveerd en premies verdubbeld. 
 • Ontwikkelingen Nationaal regime 
 • CPB-directeur Laura van Geest waarschuwt voor de schaduwzijden van digitalisering in de verzekeringssector. 
 • Verbeteringen kredietverlening voor het MKB ook in belang van adviessector. 
 • Onlangs is de consultatie gepubliceerd van een wijziging van het besluit bekostiging financieel toezicht 2019. 
 • Gevolgen nieuwe wetswijzigingen en regelgevingen voor consumenten inzichtelijk gemaakt met nieuwe tool van Wijzer in Geldzaken. 
 • AFM vraagt aandacht voor voorwaarden samenwerking met zzp’ers en freelancers 
 • Als Adfiz-lid krijg je korting op AM:Innosurance en op het VVP-event Inkomen  
 • Eveline Ruinaard (Kifid) waarschuwt voor gevolgen execution-only bij hypotheken 

 

Categorien: Vereniging