Een greep uit de ledenberichten van de maand oktober 2022

Een greep uit de ledenberichten van de maand oktober 2022

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.   

Adfiz

Hypotheken

 • De website verbeterjehuis.nl is uitgebreid. Wil je als adviseur vindbaar zijn op deze site, meld je dan aan

Pensioenen

 • In de strijd tegen het terugdringen van het aantal werknemers zonder pensioenopbouw wil de minister dat een werknemer hierover periodiek wordt geïnformeerd via de loonstrook.
 • De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen is uitgesteld tot 1 juli 2023.
 • Vorige week vond de Pensioen3daagse 2022 plaats

Europa

 • Financiële ondernemingen die vallen onder de EU-categorie van micro, klein en middelgroot blijven buiten de scope van DORA.
 • Tijdens de Bipar bijeenkomst is uitvoerig gesproken over enkele grote Europese wetgevingstrajecten

Overige

 • De whitepaper Verduurzaming is gepubliceerd
 • Doe mee aan het salarisonderzoek van DFO
 • Medewerkers van AFM zijn op uitnodiging van Zicht en van ons op werkbezoek geweest bij dit kantoor
 • Naar aanleiding van gesprekken met ons heeft de Goudse aangegeven ertoe over te gaan om een passend verdienmodel voor de adviseur te koppelen aan de Reisapp.
 • We zijn met Allianz in overleg over het beeindigen van bepaalde schadeverzekeringen
 • Kifid laat vanaf dit jaar jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners.
 • Om meer inzicht te krijgen in gemaakte fouten bij berichtenverkeer, heeft SIVI het bestaande Meldformulier voor fouten bij digitaal aangeleverde documenten uitgebreid.
 • Het kabinet heeft de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028
 • Het Verbond van verzekeraars heeft voor de tweede keer de Klimaatschademonitor
 • Kiwa, de certificatie-instelling op het gebied van voertuigbeveiliging, biedt verschillende online-tools waarmee je je klant tijdens de advisering kunt helpen.
 • We hebben onze zorgen over het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 overgebracht aan het ministerie van Financien.
 • De stand van zaken rondom het faillissement van Conservatrix

Media

 • In de VVP-special over Actief klantbeheer stond een artikel van ons over hoe je, na het sluiten van een financieel product, op de juiste momenten bij de klant in de lucht komen en blijven.