Een greep uit de ledenberichten van de maand juni 2019

Nieuws
geplaatst op 1-7-2019  

Iedere eerste werkdag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

 • Samen met leden (en hun partners), aanbieders en overige stakeholders hebben we gevierd dat we 110 jaar bestaan. Voorafgaand hielden we onze ALV. Een sfeerverslag van het branchedebat en de aansluitende barbecue kun je hier nalezen. De foto’s vind je hier. 
 • Tijdens de 110 jaar viering presenteerden we ook de eerste uitgave van Advies in cijfers; een waardevol boekwerk dat inzicht geeft in de omvang, het belang en de impact van onafhankelijk financieel advies in Nederland. Minister Hoekstra van Financiën nam het eerste exemplaar in ontvangst. 
 • Enno Wiertsema was te gast in de studio van BNR Zakendoen. Hij sprak onder andere over de waarde van advies en de onder druk staande toegankelijkheid ervan, over regeldruk en PE-examens, over onafhankelijk advies versus verkoop, over robotisering en het belang van menselijke tussenkomst, over de risico’s van execution only en de noodzaak dit beter te reguleren, en over big data en onverzekerbaarheid. Je kunt de podcast hier terug luisteren. 
 • Het 10e Adfiz Magazine is verschenen. Deze editie belicht verschillende facetten van kennis; van gedragskennis tot big data en van kennis uitwisselen tot kennis peilen. 

Actief klantbeheer 

Hypotheken 

 • BLG Wonen doet een proef waarbij duurhuurders – dankzij een huurverklaring – gemakkelijker een hypotheek krijgen. Wij zijn blij dat er nu aandacht is voor deze groep klanten. 
 • De belangrijkste uitkomsten van het Platform Hypotheken hebben we voor je samengevat. 
 • Adfiz en OvFD zullen adviseurs zonder de banken gaan ondersteunen om zelf op een zo efficiënt mogelijke manier invulling te geven aan hun klantbenadering bij aflossingsvrije hypotheken 

Zorg en inkomen 

 • Samen met MKB Nederland en het Verbond hebben we vorig jaar een alternatief aangedragen voor de eerder door het kabinet aangekondigde verkorting loondoorbetaling bij ziekte. Het wetsvoorstel dat invulling geeft aan de toen gepresenteerde oplossing is nu in consultatie. 

Pensioenen 

 • Begin juni is er een principeakkoord gesloten over de hervorming van het pensioenstelsel. In de pers hebben we aangegeven het positief te vinden dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen en hebben we benadrukt dat een AOV-verplichting voor zzp’ers een opt-out moet krijgen. 
 • Stichting Pensioenregister heeft een factsheet ontwikkeld waarmee je ZZP’ers laagdrempelig en gericht op hun pensioen en mijnpensioenoverzicht.nl kunt wijzen wijzen. 
 • Save the date: van 5 tot en met 6 november vindt de Pensioen3daagse weer plaats 

Risicomanagement 

 • Medio juni vond de week van de risico-inventarisatie & evaluatie plaats. Adfiz is partner van dit initiatief van het ministerie van SZW. Ter gelegenheid van de week van de RI&E publiceerden we een dossier op onze website om RI&E laagdrempelig bij je klant onder de aandacht te brengen en mee te nemen in je advisering. 

Overige 

 • De Tweede Kamer is met minister Hoekstra in gesprek gegaan over zaken die spelen in de financiële markten. De minister meldde onder andere dat hij verwacht de kamer na de zomer te kunnen informeren over de invulling van onafhankelijk advies. 
 • In ons persbericht naar aanleiding van de overname van Vivat door NN hebben we onze zorgen uitgesproken over het verdwijnen van weer een aanbieder van de Nederlandse markt. Heb jij naar aanleiding van je ervaringen rondom eerdere overnames concrete zorgen? Deel ze dan met ons.    
 • LiveAdvize is van start gegaan op MissetHoreca. LiveAdvize is een online platform dat ondernemers met financiële vragen automatisch koppelt aan de adviseur met de best passende expertise. 
 • Uiterlijk tot 12 juli a.s. kun je nieuwe ontwikkelingen voor examens aandragen bij CDFD. 
 • In de AFM-consultatie Principes voor informatiebeveiliging hebben we onder meer gewezen op aanbieders die steeds vaker klantgegevens niet delen, de onduidelijke samenhang met de AVG en de risico’s van doorslaande formalisering. 
 • Tijdens de laatste Bipar bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de verschillen bij implementatie van de IDD in Europa. 
Categorien: Vereniging