Een greep uit de ledenberichten van de maand februari

Nieuws
geplaatst op 5-3-2019  

Iedere eerste maandag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

Zorg en inkomen 

 • De Gedragscode onafhankelijk collectief zorgadvies is op onderdelen aangepast. 
 • Aanstaande donderdag vergadert de Commissie Zorg & Inkomen. Wil jij een onderwerp op de agenda plaatsen, stuur dan een email naar info@adfiz.nl. 

Pensioenen 

 • Minister Koolmees heeft de Kamer per brief laten weten welke stappen hij wil zetten om tot een nieuw pensioenstelsel te komen. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de positie van verzekerde regelingen. Wij waren erbij aanwezig toen de minister het debat aanging met de Kamer. 
 • Per 1 april is advisering over pensioenexpiraties uitsluitend nog mogelijk met de beroepskwalificatie Pensioen. 

Europa 

 • Eind maart verlaat het VK de EU. Over de gevolgen hiervan voor de sector zijn we nauw in gesprek met de AFM en overige stakeholders.  
 • Meer weten over de sanctie- en antiwitwasregelgeving? Bezoek ons nieuwe kennisdossier Sanctiewetgeving. 
 • Hoe geef je persoonsgegevens door aan het VK na een no-deal Brexit? In ons kennisdossier Privacy leggen we het uit. 

Overige  

 • De vaste commissie voor Financiën heeft minister Hoekstra aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van zijn brief van 17 december 2018. Één van die vragen gaat over de toegang tot advies sinds het provisieverbod. Heb je daar praktijkvoorbeelden over? Deel ze met ons via info@adfiz.nl. 
 • We zijn in gesprek met het ministerie van Financien over vernieuwende manieren om consumentenkeuzes te faciliteren. 
 • Adviseer jij over kredietverzekeringen, dan hoef je daarvoor niet meer te beschikken over een Wft-diploma en geen PE-examens meer voor af te leggen. 
 • In de serie Ken je vak van VVP is een publicatie van opgenomen over IBM Watson. 
 • Op verzoek van een aantal brancheorganisaties, waaronder Adfiz, heeft de AFM aangegeven de vergunningsplicht voor raamcontracten voorlopig uit te stellen. 
 • Het kennisdossier Risicomanagement hebben we uitgebreid met 3 stappenplannen voor het risicomanagementgesprek. 
 • Eind maart vindt de Week van het Geld weer plaats. Je kunt je nog opgeven voor een gastles en een lespakket downloaden. 
Categorien: Vereniging