Een greep uit de ledenberichten van de maand april 2019

Nieuws
geplaatst op 2-5-2019  

Iedere eerste maandag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

  • Het Jaarverslag 2018 is gepubliceerd 
  • Op 3 april organiseerden we een drukbezocht Particulier Platformop onze website staan verslagen van de verschillende expertsessies over hypothekenschade en inkomen. 
  • We hebben afgelopen maand weer twee Ronde Tafelgesprekken georganiseerd met adviseurs en politici uit de Tweede Kamer: Jessica van Eijs en Joost Sneller (beiden D66),     
  • Ook dit jaar hebben weer een flink aantal leden tijdens de Week van het Geld een gastles gegeven op scholen. 
  • Kort verslag van de BIPAR conferentie in Roemenië.  
  • Adfiz-leden experimenteren met ecosystemen en platformen. 

Pensioenen 

  • We werken samen met de Stichting Pensioenregister om pensioenen onder de aandacht van consumenten te brengen. De eerste tools zijn nu beschikbaar voor onze leden.   
  • Het Verbond heeft een position paper gepubliceerd waarin ze pleiten voor een eenmalige switchmogelijkheid van een variabele naar een vaste pensioenuitkering. Onze Pensioencommissie bestudeert het voorstel. 

Vakbekwaamheid 

  • Samen met CFD en OvFD hebben we erop gewezen dat het bijzonder examen beperkt moet blijven tot de gemiste PE-actualiteiten 

Zorg & Inkomen 

Overige  

  • De minister stelt dat in het vervolgtraject van de evaluatie van het provisieverbod gekeken zal worden naar de invulling van de postcontractuele zorgplicht in het kader van het gelijke speelveld. 
Categorien: