Een greep uit de ledenberichten van augustus 2023

Een greep uit de ledenberichten van augustus 2023

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.  

Adfiz

Pensioenen

 • Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft tien Vragen & Antwoorden (V&A's) gepubliceerd over de Wet toekomst pensioenen.
 • De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt sociale partners bij de vormgeving van een nieuw nabestaandenpensioen de mogelijkheid van het toevoegen van een Anw-hiaatverzekering of nabestaandenoverbruggingspensioen te overwegen, wanneer dit passend is.
 • Op 27 september organiseren we samen met de partners van Werkenaanonspensioen.nl een congres voor alle partijen die betrokken zijn bij de transitie naar een nieuw pensioenstelsel.
 • Onze collega Bettie Hoogsteen heeft onlangs meegewerkt aan de AM-zomerserie, een zomerrubriek waarin AMweb 'smaakmakers uit de sector aan het woord laat over uiteenlopende onderwerpen'.
 • In oktober organiseren we voor pensioenadviseurs op 5 locaties in het land een opleidingsdag rondom het aanpassen van pensioenregelingen aan de regelgeving van de Wtp.

Overige

 • Op dinsdag 12 september organiseert VVP het Vakevent Inkomen 2023. Als Adfiz-lid betaal je €75 in plaats van €95 om dit evenement bij te wonen.
 • Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Identiteitsfraude: Hoe voorkom je het en wat kun je doen als je ermee te maken krijgt?
 • Op maandag 25 september vindt AM Insights – Diversity plaats. Als Adfiz-lid kun je daar met korting
 • KIFID heeft besloten het huidige beoordelingskader te handhaven omdat dit zorgt voor rechtszekerheid, rechtseenheid en verbinding met het privaatrechtelijk stelsel.
 • MoneyView heeft onderzoek gedaan naar autoverzekeringen.
 • SIVI en de Contactgroep Automatisering (CGA) hebben onlangs gezamenlijk de kennisbank Data Exchange geïntroduceerd; dé centrale plek voor alles wat je wil weten over Data Exchange binnen de financiële dienstverlening.
 • Vereveningsbijdrage zorgverzekering per 2024 aangepast.
 • De Cybersecuritymonitor 2022 van het CBS geeft inzicht in de actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland.
 • Dela gaat zich richten op directe distributie.