Een greep uit de ledenberichten van april 2024

Een greep uit de ledenberichten van april 2024

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.    

Adfiz   

 • Op 13 juni vieren we samen met leden en branchegenoten ons 115-jarig bestaan. Heb je je al aangemeld? 
 • In april en mei organiseerden we door het hele land sessies over actieve provisietransparantie.  
 • Enno in VVP #2: 'robo-advies zonder een menselijke adviseur? Ik zie 't niet gebeuren’  
 • Maandcolumn Enno: Nu de rest nog  en Operatie geslaagd 
 • Vijf Adfiz-leden genomineerd voor de VVP Advies award 
 • We hebben ons Jaarverslag 2023 gepubliceerd 

Pensioenen  

Europa 

 • In zijn eerste Europablog voor AM duikt Ludger in het RIS-dossier (Retail Investment Strategy). 
 • DORA update 
 • Het Verbond organiseert op 24 juni - in samenwerking met EY - een masterclass over DORA, die ook openstaat voor niet-Verbondsleden. 
 • AI-Act 

Duurzaamheid  

 • NHG doet onderzoek naar verduurzaming in het adviesgesprek 
 • MinFin heeft eind april rondetafelbijeenkomsten georganiseerd over  klimaatmaatregelen financiële sector

Zorg en inkomen  

Overige