Duurzaamheid en innovatie op de Europese financiële agenda

Nieuws
geplaatst op 8-5-2019  

Afgelopen dinsdag 7 mei was ons Financiële EU-verkiezingsdebat met de Nederlandse kandidaat Europarlementariërs van de diverse partijen die actief zijn op de dossiers voor de financiële sector. Zij gingen het debat aan over met name duurzaamheid en innovatie.

Europa heeft de nodige stappen gezet inzake duurzaamheid en een pakket aan regelgeving ontwikkeld om transparantie voor consumenten en bedrijven over duurzaam beleggen en financieren te vergroten. Het pakket met maatregelen inzake sustainable finance raakt alle spelers in de financiële sector, waaronder ook financieel adviseurs die klantwensen inzake duurzaam beleggen mee moeten nemen in de advisering.

Verschillende Nederlandse parlementariërs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze regelgeving en willen ook de komende jaren actief blijven werken aan verduurzaming van de financiële sector. Kern van het debat was de verantwoordelijkheid en de rol die de financiële sector hierin moet nemen. Tegelijk is de vraag hoe de consument hieronder wordt meegenomen. De consumentbehoefte komt immers voort uit de wens voor aanschaf van een woning of opbouw van pensioen. Hoe daarin duurzaamheidsaspecten mee te nemen is een vraag die de praktijk raakt.

Een ander thema was innovatie en de ruimte en mogelijkheden voor alle partijen in de financiële sector om daarop in te spelen. De parlementariërs waren het oneens of Europese regels innovatie belemmeren of juist bevorderen. Tegelijk waren alle politici het eens met het feit dat level playing field uitgangspunt moet zijn. Gewezen werd op belemmeringen die vooral ook door nationale regelgeving wordt opgeworpen bij crossborder innovatie. Vanuit Adfiz is gewezen op het belang van stabiele voorspelbare regelgeving. Voor partijen die willen investeren in innovatie is zekerheid daarover van belang.

Vanuit de zaal werd actief deelgenomen aan het debat. Onder de aanwezigen waren ook genodigden van Adfiz waaronder onze collega’s van de Europese koepel BIPAR.