Duurzaam wonen en de financiering daarvan – verslag expertsessie NHG en Rabobank Particulier Platform

Nieuws
geplaatst op 18-4-2018  

Hoe kan je duurzaam wonen en dit financieren? Tijdens de expertsessie op het Adfiz Particulier Platform op 11 april namen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de Rabobank de deelnemers mee in een belangrijk onderwerp op de woningmarkt voor de komende decennia. Uit een inventarisatie bij de deelnemers bleek dat er, als het gaat om het meenemen van verduurzaming in hun klantgesprekken, nog veel te winnen valt. Daarom kregen de toehoorders informatie over de overheidsdoelstellingen en de voordelen van een duurzamere woning zowel voor de maatschappij als voor de woningeigenaar. 

Denk hierbij aan een daling van de energielasten, hoger wooncomfort en een hogere woningwaarde. Uit de door Rabobank gedeelde klantinzichten bleek dat klanten niet alleen verwachten de financiering van verduurzaming met hun adviseur te bespreken, maar dat dit ook nodig is om de benodigde investeringen te doen.  

Om verduurzaming te kunnen integreren in hun gesprekken lichtte NHG de verschillende financieringsmogelijkheden toe met enkele rekenvoorbeelden. Ook vertelden zij iets over hun rol bij de versnelling van de woningverduurzaming en de middelen die zij ontwikkeld hebben om de adviseurs te ondersteunen. Financiering van woningverduurzaming is met de introductie van het Energiebespaarbudget vereenvoudigd. Nu kan de klant hypothecaire financiering van woningverduurzaming realiseren zonder zich definitief vast te leggen ten aanzien van de te nemen energiebesparende maatregelen. Op de website van NHG kan de hypotheekadviseur een overzicht vinden van de geldverstrekkers en hun acceptatiecriteria ten aanzien van de verschillende LTI- en LTV verruiming en het Energiebespaarbudget 

Tenslotte lichtte Rabobank hun samenwerking met energiebesparingsplatform GreenHome toe, om ook meer kennis over de rol en toegevoegde waarde van de energieadviseur te laten zien. NHG sloot de sessie af met een oproep om woningverduurzaming standaard te integreren in je hypotheekadvies, zodat je klant gewezen wordt op de aanvullende financieringsmogelijkheden op dit gebied. 

De presentatie kun je hier bekijken