Duik in het Meerjarenplan 2024-2027 – deel 1

Duik in het Meerjarenplan 2024-2027 – deel 1

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst is ook het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027 gepresenteerd, dat ingaat op de ontwikkeling van de sector, het doorbouwen aan de vereniging en het vergroten van de maatschappelijke waarde van advies en de adviessector. Het Meerjarenplan is tot stand gekomen op basis van gesprekken met leden, ledengroepen en stakeholders over de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. In een serie berichten lichten we de komende tijd enkele onderwerpen uit het Meerjarenplan. 

Niet nieuw, maar wel goed om te weten is dat we ons bij het versterken en verduurzamen van de sector richten op vier kernthema's: 

 1. Waarde van advies 
  Hoe onafhankelijk financieel advies het verschil kan maken, ervaren klanten pas echt goed nadat ze ook werkelijk het gesprek zijn aangegaan met een adviseur. Daarom maken we voor mens en maatschappij inzichtelijk hoe ver advies reikt en wat het oplevert. 
 2. Toegang tot advies 
  Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt keer op keer dat mensen die advies het hardst nodig hebben, het minst geneigd zijn advies in te winnen. Om dat te veranderen, brengen we in kaart welke drempels mensen ervaren en werken we aan het wegnemen ervan om zo de advieskloof te verkleinen. 
 3. Ruimte om te ondernemen 
  Om mee te gaan met innovaties en maatschappelijke trends is het belangrijk dat de sector zich continu ontwikkelt en verbetert. Om ruimte om te ondernemen te creëren, bepleiten we minder en betere regels, stimuleren we ondernemerschap, en brengen we mensen samen om van elkaar te leren. 
 4. Samenwerken in de keten 
  Om klanten goed te kunnen (blijven) bedienen, zijn op elkaar afgestemde processen en gekoppelde systemen essentieel. Om een goede samenwerking binnen de keten te bevorderen dragen we bij aan de voorwaarden voor constructieve samenwerking in dienst van de klant. 

Door zowel op het niveau van de maatschappij, de sector als de vereniging op deze vier thema's vooruitgang, vernieuwing en groei te bevorderen, werken we als branchevereniging aan een gezonde en sterke sector. In een volgend bericht gaan we in op hoe we als collectief helpen maatschappelijke vraagstukken op te lossen.