Doe mee aan de Week van de RI&E 2020 van 21 t/m 25 september

Nieuws
geplaatst op 9-9-2020  

De 6e Week van de RI&E zal plaatsvinden van 21 tot en met 25 september 2020. Dit jaar is het thema ‘De ondernemer centraal’. Sinds vorig jaar werkt Adfiz samen met het Steunpunt RI&E van het Ministerie van SZW om de bekendheid met de RI&E-plicht onder ondernemers te vergroten. Financieel adviseurs kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat 12% van de ondernemers aangeeft met de RI&E in aanraking te zijn gekomen via hun financieel adviseur. Nog eens 8% noemt zijn verzekeringsagent. Daarmee zijn we na de Arbodienst de belangrijkste externe adviseur die ondernemers op de RI&E wijst. Het ministerie onderkent dit belang.

Gezien de belangrijke positie van jou als adviseur van ondernemers én omdat het past binnen het kennisdossier Risicomanagement hebben we vorig jaar in samenspraak met Steunpunt RI&E een apart thema RI&E opgenomen in het kennisdossier. In aanloop naar de Week van de RI&E wordt dit thema op dit moment geupdate. Er zijn al diverse nieuwe tools toegevoegd.

De ondernemer centraal

Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar ‘De ondernemer centraal’. Veel bedrijven zijn op dit moment druk met aanpassingen in verband met de corona-maatregelen. Dit biedt een kans om ook andere aandachtspunten op het gebied van veilig en gezond werken direct mee te nemen.

Steunpunt RI&E bestaat uit FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI, VOB, TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

Categorien: Risicomanagement