DNB en AFM willen meer ruimte creëren voor innovatie

Nieuws
geplaatst op 14-9-2016  

DNB en AFM willen in dialoog gaan met de markt over “meer ruimte voor innovatie in de financiële sector.” Adfiz neemt deel in deze discussie. We hebben onze visie gegeven in reactie op de discussienota. Fintech en innovatie in de financiële sector gaat hard. Ook bij de politiek, wetgever en toezichthouders is dat doorgedrongen en zij spelen daar op in door nu met voorstellen te komen hoe ze deze innovaties kunnen faciliteren. Dit zal ook advieskantoren nieuwe mogelijkheden bieden om sneller, efficiënter en makkelijker nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Juist omdat meer techniek kan leiden tot extra behoefte aan persoonlijk advies.

Soms lijkt het beeld te bestaan dat fintech en innovatie vooral komt van nieuwkomers en disruptors. Wij benadrukken dat alle spelers in de financiële sector, en zeker ook adviseurs en bemiddelaars, innoveren om gebruik te maken van nieuwe technieken en zo in te spelen op veranderende klantwensen. Dat betekent voor het toezicht dan ook dat innovatie, nieuwe technologie en de ruimte die je daar aan wilt geven sector breed bekeken moeten blijven worden. Meer ruimte voor innovatie mag zich dus niet alleen richten op nieuwe spelers. Daar wijzen wij op in onze reactie, en we schreven dit eerder al in ons gezamenlijke paper Verantwoord Vernieuwen met de banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en participatiemaatschappijen.

In de discussie om ruimte te creëren voor innovatie, vinden wij het van belang dat:

  • toezicht techniek-neutraal blijft. De beschermingsnormen die de wet geeft in het belang van de consument moeten steeds uitgangspunt zijn, ongeacht de techniek.
  • ook nieuwe spelers solide en betrouwbaar moeten zijn.
  • uitzonderingen en maatwerk in toezicht op innovaties transparant moeten zijn, zodat zij voor iedereen in een vergelijkbare situatie beschikbaar zijn.

AFM en DNB doen in hun nota voorstellen voor vereenvoudigde vergunningverlening en om innovatieve producten of diensten vorm te geven en te testen in een gecontroleerde omgeving onder toezicht van AFM/DNB. Zoals we ook in de consultatie over volledig gedigitaliseerd advies bepleiten voorkomt dit dat nieuwe innovatieve dienstverlening belemmerd wordt, terwijl je tegelijk waarborgen behoudt om de consument goed te beschermen. Het biedt ook gelegenheid zorgvuldig naar nieuwe specifieke risico’s te kijken die met digitalisering kunnen samenhangen. AFM en DNB signaleren hiervan goede voorbeelden in hun discussiestuk.

Bij alle aandacht voor technologische innovatie vragen we zoals steeds oog te houden voor de menselijke factor in fintech-gedreven innovatie. Efficiency, snelheid en 24/7 beschikbaarheid kunnen waardevol zijn voor klant, maar maken de mens-adviseur niet overbodig. Goedkoper en sneller is niet altijd beter. Zelfwerkzaamheid is mooi, maar we moeten de niet altijd rationele klant ook tegen zichzelf willen beschermen. Om inlevingsvermogen en creativiteit in oplossingen mogelijk te houden moeten overheid en markt ruimte blijven geven aan persoonlijk maatwerkadvies dat voor alle groepen consumenten toegankelijk is.

Op de site van de AFM staat de volledige reactie van Adfiz

Categorien: Innovatie Regelgeving