Directe schadeafhandeling wordt uitgebreid

Directe schadeafhandeling wordt uitgebreid

Ruim een jaar na de introductie van de directe schadeafhandeling zijn de ervaringen positief. Consumenten zijn tevreden en de schadeafhandeling gaat sneller. Het Verbond van Verzekeraars wil DSA daarom verder gaan uitbreiden.  

Sinds de start op 1 juli vorig jaar zijn ruim 42.000 schadezaken afgewikkeld. Klanten zijn positief over directe schadeafhandeling (DSA). Dat beeld wordt bevestigd door adviseurs. Uit de ronde tafel sessie, die we deze zomer organiseerden in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars kwam onder andere naar voren dat de schadeafhandeling een stuk sneller gaat. Niet alleen een voordeel voor de klant zelf, maar ook voor de dienstverlening van adviseurs richting de klant. Ook zijn nog enkele verbetertips gedaan, onder andere om regelmatig over DSA te blijven communiceren zodat DSA bij alle intermediairs bekend is en blijft.  

Uitbreidingsplannen  
Het Verbond wil DSA graag verder uitbreiden om nog meer mensen te laten profiteren van de voordelen. Medio november start daarom een pilot voor materiële schade bij brommers en scooters. In de loop van 2023 volgt uitbreiding naar campers en motoren. Daarnaast zal men in 2023 ook de uitbreiding naar ZZP/klein MKB verder gaan verkennen. Dit sluit goed aan op de suggestie die ook uit de ronde tafel sessie naar voren kwam.   

Ondertussen blijft het Verbond werken aan het vergroten van de naamsbekendheid en verdere procesoptimalisatie. De organisatie maakt daarvoor gebruik van de tips die tijdens de evaluatie zijn gegeven.