Denk mee over RI&E + Uitbreiding Kennisdossier Risisomanagement met RI&E

Nieuws
geplaatst op 19-6-2019  

Maandag is de Week van de RI&E  (Risico Inventarisatie & evaluatie) van start gegaan. Tijdens deze week wordt bij ondernemers extra aandacht gevraagd voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Op dit moment beschikt minder dan de helft van alle bedrijven in Nederland over een RI&E, terwijl (bijna) alle bedrijven verplicht zijn om er een te hebben. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet  de financieel adviseur als belangrijke partner om dit thema – als onderdeel van een brede risicomanagementaanpak – bij werkgevers onder de aandacht te brengen.  

Bijeenkomst Gezond en Veilig Werken: Impuls RI&E 
Op dinsdag 2 juli organiseert het Ministerie van SZW een bijeenkomst voor een breed netwerk van partijen om na te denken over de ondersteuning van MKB-bedrijven bij het voldoen aan hun RI&E-verplichtingen. Omdat het Ministerie het als een belangrijke kans ziet als financieel adviseurs over dit onderwerp in gesprek gaan met kleine ondernemers, is ook onze beroepsgroep uitgenodigd om deel te nemen aan deze brainstorm. Staatssecretaris Tamara van Ark zal de bijeenkomst openen en vanuit het Adfiz-bureau zal Martin Holleman aanwezig zijn bij de brainstormsessie.  

De bijeenkomst is op dinsdag 2 juli 2019 in Den Haag en duurt van 9.00-12.30u (incl. lunch). Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding ontvang je meer informatie. 

Rol Adfiz 
Als branchevereniging hebben we ongeveer een jaar geleden het programma Risicomanagement gelanceerd. Het onderwerp RI&E past goed binnen een risicomanagementgerichte benadering van je zakelijke klant. Daarom lanceren wij ter gelegenheid van de week van de RI&E een dossier op onze website om RI&E laagdrempelig bij je klant onder de aandacht te brengen en mee te nemen in je advisering. Ook op de website van het Steunpunt RI&E vind je meer informatie. 

Categorien: Risicomanagement