Deadline voor aanvraag NOW nadert

Nieuws
geplaatst op 12-5-2020  

Overweeg je als ondernemer een aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in te dienen? Zorg dat je aanvraag dan tijdig bij het UWV binnen is. Deze kan tot en met zondag 31 mei 2020 via de website van de uitkeringsinstantie worden ingediend. In dit ledenbericht vatten we de belangrijkste kenmerken van de regeling voor je samen en gaan in op de periode na 31 mei. 

Er kan een beroep worden gedaan op de NOW wanneer er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20% over de periode maart tot en met mei 2020. Deze omzetdaling bereken je door de totale omzet over 2019 te delen door vier en te vergelijken met de omzet van maart tot en met mei 2020. Voor startende ondernemers geldt een andere rekenmethodiek. Afhankelijk van de omzetdaling krijg je als ondernemer tot 90% van de loonkosten vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van de bij het UWV bekende loonsom. Ook flexibele contracten tellen mee. De aanvraag moet uiterlijk 31 mei 2020 worden ingediend via de website van het UWV. 
 
Verlenging van de NOW-regeling? 
Het is waarschijnlijk dat de overheid met een nieuwe regeling komt voor de periode na mei 2020. Hierover wordt voor 1 juni 2020 duidelijkheid geboden, zodat de tweede regeling aansluit op de huidige NOW-regeling. Houd er wel rekening mee dat de overheid bij tweede ronde nadere voorwaarden kan stellen op basis van de eerste ervaringen met de huidige, eerste ronde. Als hierover nieuws is, zal Adfiz uiteraard kijken wat de impact is voor onze sector en je op de hoogte houden via de Adfiz Info en ons dossier over het Coronavirus.  
 
Corona calculator 
Naast de NOW heeft de overheid nog tal van andere regelingen in het leven geroepen om het bedrijfsleven te steunen. De meeste andere steunmaatregelen zien op kwetsbare sectoren. Ben je hierover met je zakelijke klanten in gesprek? MKB Nederland heeft een overzicht van alle regelingen met een corona calculator ontwikkeld, zodat je snel kunt zien waar je recht op hebt. 

Categorien: coronavirus