De Goudse baseert nieuwe samenwerkingsovereenkomst op refertemodel

Nieuws
geplaatst op 29-4-2019  

De Goudse heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangeboden aan adviseurs/bemiddelaars. Over deze overeenkomst heeft de verzekeraar in een vroeg stadium contact gezocht met Adfiz. Na plezierig en constructief overleg heeft De Goudse diverse aanpassingen doorgevoerd waardoor de overeenkomst nog beter aansluit bij het refertemodel. Ook sluit de overeenkomst volledig aan op het addendum ten aanzien van het vastleggen van afspraken voor producttoezicht en governance zoals die begin dit jaar zijn overeengekomen tussen Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars. 

De nieuwe SWO van De Goudse en ons resterende – geringe – commentaar hierop kun je raadplegen in het SWO-overzicht.  

LET OP 
Wij wijzen je erop dat als je bezwaren hebt tegen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van een aanbieder, het van belang is dat je dit schriftelijk bij de aanbieder meldt. Als je niet tijdig reageert tegen een nieuwe overeenkomst en de bemiddelingsactiviteiten voortzet met de betreffende aanbieder, mag de aanbieder er vanuit gaan dat je hebt ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

Categorien: SWO