De Advies in Cijfers 2023-2024 is uit!

De Advies in Cijfers 2023-2024 is uit!

Hoe staat de financiële adviesmarkt ervoor? Wat is de waarde van financieel advies voor mens en maatschappij? Welke drempels ervaren mensen om financieel advies in te winnen? Hoe zijn consumenten gebaat bij een goede samenwerking binnen de keten? Het antwoord op deze en vele andere vragen kun je vanaf nu online nalezen in de nieuwste Advies in Cijfers.

>> naar Advies in Cijfers 2023-2024

Enkele highlights uit Advies in Cijfers 2023-2024 zijn:  

  • De meeste kantoren (74%) zijn generalistische kantoren die een breed pakket aan producten en diensten aanbieden. Bij startende kantoren valt de toename op van het
    aantal kantoren dat niet meer als allround kantoor start maar juist als gespecialiseerd kantoor (61%).
  • Onderzoek onder coördinatie van de OESO meet de financiële kennis, houding en gedrag. Op alle vlakken haalt de gemiddelde Nederlander de streefscore niet. Ruim 40% haalt de streefscore voor kennis en gedrag niet, bijna 80% haalt de streefscore voor houding niet.
  • Ruim twee vijfde van de HR-professionals geeft aan dat hun organisatie een officiële aanpak heeft voor medewerkers met financiële problemen, maar dat beleid is vrijwel altijd reactief. Slechts 12% heeft ook een preventief beleid.
  • 67% van de werknemers ziet wel iets in een Pensioen APK; 61% daarvan heeft daarbij de voorkeur voor een persoonlijk gesprek.
  • 65% van de adviseurs vindt duurzame ontwikkeling een belangrijk thema in adviesgesprekken met particuliere klanten. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn financiële fitheid, verduurzamen van de woning, duurzaamheid van financiële producten/beleggingen en klimaatrisico's en klimaatadaptatie.
  • Slechts 6% van de jongeren beschouwt robo-advies als gelijkwaardig aan menselijk advies.
  • Uit onderzoek van de Engelse toezichthouder (FCA) blijkt dat advies mensen aanzet om meer met hun vermogen te doen. 80% van de mensen die advies hebben gehad, beleggen. Tegenover 33% van de mensen die geen hulp heeft gehad.