Coronavirus en bedrijfscontinuïteitsplan: zorg voor een actueel risicoprofiel

Nieuws
geplaatst op 17-3-2020  

Als er iets inmiddels duidelijk is, is het dat we nog geruime tijd te maken zullen hebben met (de gevolgen van) het coronavirus. Wat ook duidelijk is, is dat het het leven van mensen en ondernemingen volledig op de kop zet. Een goed en up-to-date risicoprofiel als onderdeel van het bedrijfscontinuïteitsplan is daarom een must voor iedere ondernemer.

De komende periode informeren we je dagelijks over een veelheid aan maatregelen die jouw onderneming (en die van je klant) kunnen helpen de huidige situatie rondom het coronavirus te doorstaan. Een goed risicoprofiel is daarbij onontbeerlijk. Hoe stel je zoiets op?

 1. Inventariseer de kritieke (ondersteunende) processen binnen je organisatie.
  Het ene kritieke proces is het andere niet. Maak daarom een onderscheid tussen processen die absoluut niet uit mogen vallen, processen die even mogen uitvallen en processen die langere tijd mogen uitvallen. Geef ook aan waarom ze in meer of mindere mate kritiek zijn.
  Ook van ondersteunende kritieke processen moet de continuïteit gegarandeerd zijn. De kritieke processen zijn hier namelijk vaak afhankelijk van. Denk dan aan ICT, Facilitaire en HR processen.

HumanCapitalCare heeft een werkgeversadvies coronavirus samengesteld. In bijlage 2 van dit document vind je een format voor deze inventarisatie.

 1. Inventariseer de kwetsbaarheden binnen je onderneming
  Door uitval van personeel, ICT, leveringen van externe partijen etc. kan je onderneming kwetsbaarder worden. Inventariseer wat mogelijke knelpunten kunnen zijn.

In bijlage 3 van het hierboven genoemde werkgeversadvies coronavirus, vind je een format voor deze inventarisatie.

 1. Inventariseer de weerbaarheidsmaatregelen
  Maak een lijst van de maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft. Denk dan aan zaken als thuiswerken en contractbeheer.

In bijlage 4 van het hierboven genoemde werkgeversadvies coronavirus, vind je een format voor deze inventarisatie.

Deze informatie is onderdeel van een uitgebreide handreiking die MKB Nederland met diverse partners heeft opgesteld. Meer informatie hierover? Bezoek dan de coronapagina van MKB Nederland. We hebben ook een eigen pagina rondom het coronavirus die we continu updaten.