Consultatieronde tijdelijke maatregel sociaal medisch beoordelen WIA

Consultatieronde tijdelijke maatregel sociaal medisch beoordelen WIA

Al een aantal jaar kampt het UWV met forse achterstanden in de verwerking van WIA-aanvragen. Het sociaal medisch beoordelen van de aanvraag voor een WIA-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer is een complex proces. Daarnaast is het ook voor het UWV lastig om voldoende personeel te vinden. Vandaar dat de achterstanden groot zijn. Om die achterstanden versneld af te handelen, zijn er verschillende tijdelijke maatregelen genomen die het UWV moeten helpen.  

Per 1 juli 2024 wil minister Van Gennip een extra tijdelijke maatregel invoeren. Het voornemen is om de maatregel ‘praktisch beoordelen’ in te gaan zetten in de strijd tegen achterstanden. Bij een beoordeling van een aanvraag voor een WIA-uitkering, voert het UWV bij een werknemer die nog inkomsten heeft zowel een praktische (wat wordt er nog verdiend) als een theoretische beoordeling uit. Bij de praktische beoordeling wordt gekeken naar wat de werknemer in de praktijk verdiend. Bij de theoretische beoordeling wordt een inschatting gemaakt van wat die werknemer in theorie zou kunnen verdienen. De beoordeling die het laagste arbeidsongeschiktheidspercentage oplevert, geldt vervolgens voor het bepalen van de toekenning van een WIA-uitkering. 

Voor een periode van 3 jaar, dus tot 1 juli 2027, wil de minister de theoretische beoordeling laten vervallen. Deze maatregel wordt ‘praktisch beoordelen’ genoemd. De inschatting is dat het UWV op deze manier twee- tot drieduizend extra WIA-beoordelingen kan verrichten en zo de achterstanden beter kan inlopen. 

Consultatie 
Het wetsvoorstel dat deze wijziging regelt, is door het ministerie voorgelegd ter consultatie. De consultatiedocumenten zijn hier te vinden. Wil je naar aanleiding van deze consultatieronde aandachtspunten aan ons doorgeven? Je kunt je input vóór 10 december 2023 mailen naar info@adfiz.nl. Afhankelijk van de reacties en de input zal er vanuit Adfiz op de consultatieronde gereageerd worden.