Consultatiereactie conceptbesluit 2022 Wijziging beleidsregel geschiktheid

Consultatiereactie conceptbesluit 2022 Wijziging beleidsregel geschiktheid

Onlangs hebben wij gereageerd op de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012. In onze reactie maken we bezwaar tegen de voorgestelde aanpassing voor het aantonen van de geschiktheid voor de categorie ‘Kleine adviseurs, bemiddelaars en herverzekeraars (max. 6 personen inclusief de beleidsbepaler).

Wij hebben aangegeven dat we fundamentele bezwaren hebben tegen het schrappen van de mogelijkheid dat een beleidsbepaler voldoet aan de geschiktheidseis als hij of zij beschikt over een HBO-diploma van een voor de onderneming relevante opleiding. In onze reactie geven we aan dat er geen objectieve reden noch aanleiding is om deze geschiktheidsmogelijkheid te schrappen. Ook geven we aan dat het schrappen van deze mogelijkheid de instroom van nieuwe startende adviseurs belemmert.

Onze volledige reactie kun je hier downloaden.