Consultatie wijzigingsregeling hypothecair krediet

Consultatie wijzigingsregeling hypothecair krediet

Op 13 juli 2022 is het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de wijzigingen van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet per 2023. De belangrijkste wijziging is dat vanaf 2023 de inkomens van beide partners volledig mee worden genomen bij een gezamenlijke aanvraag van een hypothecair krediet.  

De afgelopen jaren is het percentage van het laagste inkomen wat meetelt voor de beoordeling van hypothecair krediet al gefaseerd opgebouwd. Zo kon per 2022 het laagste toetsinkomen voor maximaal 90% worden meegewogen. De bedoeling is om dit per 2023 te verhogen naar 100%. Naast deze wijziging worden de tabellen met financieringslastpercentages aangepast. De details van deze aanpassingen zijn nog niet bekend. 

De consultatie is uitgezet binnen de commissie Financiële Planning. Wil je aandachtspunten aan ons doorgeven voor de consultatie? Mail ze dan voor 15 augustus 2022 naar info@adfiz.nl. De consultatie kun je hier terugvinden.