Commissie Schade spreekt met Verbond over cyberrisico's

Commissie Schade spreekt met Verbond over cyberrisico's

In de afgelopen vergadering van de commissie schade was een van de leden van het cyberplatform van het Verbond uitgenodigd om te bekijken hoe we samen kunnen optrekken en kunnen werken aan bewustwording van cyberrisico’s in de zakelijke markt. Tijdens dit gesprek kwamen zowel de kansen als de knelpunten aan de orde.  

Cyber is een lastig risico vanwege het cumulatierisico. Dat wil zeggen dat meerdere bedrijven/personen op hetzelfde moment en op verschillende plekken het slachtoffer kunnen worden van een grootschalige cyberaanval. De cyberverzekeringsmarkt is nog geen volwaardige en volwassen markt, maar nog volop in ontwikkeling. Cyber is dan ook een ingewikkeld en dynamisch risico, waardoor voorwaarden in relatief korte tijd kunnen veranderen. Dat maakt de advisering complex.  

In het overleg kwamen verder zaken aan de orde als het aanbod aan verzekeringsoplossingen en de bestendigheid van dekking en voorwaarden. Een extra knelpunt zit bij MKB-ondernemingen waar de bewustwording anders is dan bij grotere ondernemingen en waar oplossingen, als die er zijn, vaak niet aansluiten bij de praktijk. Meer aandacht voor de problematiek in de MKB-markt is dan ook van belang. Daarbij moet worden bekeken in hoeverre er voor deze markt basisoplossingen zijn zonder overmatige complexiteit in de voorwaarden. Wij gaan daarover verder in gesprek met het Verbond en verzekeraars.  

In de recente verkenning van de AFM naar de markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen komt de AFM ook tot de conclusie dat deze markt zich nog moet ontwikkelen.