Clarus onderzoek is klaar, 28 juni presentatie

Clarus onderzoek is klaar, 28 juni presentatie

Het onderzoek Clarus 3.0, waarin AOV-producten worden geclassificeerd, is klaar. De uitkomsten van dit onderzoek en het rapport worden gepresenteerd tijdens de clusterbijeenkomst op 28 juni in Friesland. Dit rapport is de laatste momentopname omdat vanaf nu wijzigingen in producten continu verwerkt worden in de database. De beoordelingen zijn daarom opgenomen in een Adfiz Clarus AOV vergelijkingsmodule op Poliskraker.nl  Op deze polisvoorwaardenvergelijkingssite  wordt de classificatie vanaf nu ook permanent onderhouden. Zowel Adfiz-leden als niet-leden kunnen hiervan gebruik maken. Voor Adfiz-leden zal er een apart arrangement komen.

Doel van het Clarus-onderzoek is dat helderheid wordt geboden over de kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op grond waarvan de adviseur en de klant een verantwoorde productkeuze kunnen maken. De adviseur kan de klant zekerheid bieden over de dekking van het product dat hij de klant adviseert. In 2012 is Adfiz met het project gestart. Als gevolg van de eerdere onderzoeken Clarus 1.0 en 2.0 zijn inmiddels al productvoorwaarden van AOV’s verhelderd en verbeterd. Gebleken is dat de Clarus-rapportages in een duidelijke behoefte voorzien.

Aanmelden presentatie 28 juni

Berrie van der Heide, vanaf het begin betrokken bij de werkgroep Clarus, zal het rapport in Friesland presenteren. Hij gaat in op bijzonderheden die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek naar en het vergelijken van de verschillende polisvoorwaarden van aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De bijeenkomst vindt plaats op 28 juni van 13.30 uur tot 18.00 uur  in Wolvega. Interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Aanmelden kan voor Adfiz-leden via het extranet. Geen Adfiz-lid? Stuur een e-mail naar info@adfiz.nl