Brancheorganisaties informeren Tweede Kamerleden over ernstige gebreken centrale examinering

Nieuws
geplaatst op 10-2-2015  

Vandaag hebben de gezamenlijke brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) aan de Tweede Kamer hun grote zorgen kenbaar gemaakt over de kwaliteit van de centrale examinering. Die zorg is onderbouwd met de reacties in het Wft-examenloket van 938 kandidaten die een initieel of PEplusexamen hebben afgelegd. De vaste Kamercommissie Financiën heeft al toegezegd de reactie van de brancheorganisaties mee te willen nemen bij de behandeling donderdag a.s. van de brief van de minister van Financiën van 26 januari jl..

De brancheorganisaties plaatsen kritische kanttekeningen bij het te rooskleurige beeld dat de minister van Financiën aan de Tweede Kamer schetst over o.a. slagingspercentages, de werking en kwaliteit van de examendatabank, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een afdoende klachtenregeling, etc.

Op basis van de uitkomsten van het Wft-examenloket komen de brancheorganisaties tot hele andere conclusies die hen grote zorgen baren. Problemen waarvoor de brancheorganisaties opnieuw de aandacht van de politiek vragen zijn o.a.:

  • de te hoge toegepaste cesuur
  • de kwaliteit van de vragen in de examenbank
  • de wijze van toetsen van vaardigheden en integriteit
  • technische problemen met het functioneren van de examenbank
  • het toetsen van oude vakbekwaamheid
  • het dubbel toetsen van bepaalde vakbekwaamheid.

De brancheorganisaties komen tot de slotsom dat de Centrale Examenbank absoluut niet garant staat voor het kwaliteitsniveau dat de minister de bedrijfstak steeds heeft voorgehouden.

Opnieuw dringen de bracheorganisaties erop aan dat de PE-examens worden afgeschaft. Second best bepleiten ze negen oplossingen ten aanzien van de examens voor de kortere termijn.

 

Bijlage:

- brief aan Tweede Kamer

- uitkomsten examenloket