Boetes voor ontbreken RI&E fors verhoogd

Nieuws
geplaatst op 5-8-2019  

Anderhalve maand geleden plaatsten we een ledenbericht over de rol die je als adviseur kunt nemen bij het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede risico-inventarisatie & evaluatie voor ondernemingen. Dit als onderdeel van een risicomanagementgerichte benadering van je zakelijke klant. Onlangs maakte het ministerie van SZW bekend de boetes voor het ontbreken van een deugdelijke RI&E per direct fors te verhogen. 

Met een RI&E brengen ondernemingen in kaart welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen. Het nieuws dat de boetes voor het niet hebben van de verplichte RI&E fors verhoogd zijn (en controle daarop wordt geïntensiveerd) kun je gebruiken als startpunt voor een goed adviesgesprek met de ondernemer over gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Met de RI&E breng je in kaart welke fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s de medewerkers van je klant lopen en hoe die te voorkomen of op te lossen, en waar nodig te verzekeren. Daarnaast zorgt de RI&E ervoor dat je klant weet wat te doen bij een bedrijfsongeval. Met een goede RI&E kan uitval van medewerkers worden voorkomen, wat weer een positieve uitwerking heeft op de verzuimkosten en de bedrijfscontinuïteit.  
 
Als adviseur kun je je klanten meer toegevoegde waarde bieden door ook te adviseren over gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Het onderwerp RI&E komt daarom ook aan bod in ons kennisdossier Risicomanagement. Meer informatie over RI&E als onderdeel van een brede risicomanagementaanpak vind je hier. 

Categorien: Risicomanagement