Blijven werken aan oplossingen hypotheekmarkt

Nieuws
geplaatst op 19-12-2017  

De situatie van starters en senioren op de woningmarkt blijft de politieke gemoederen bezighouden. Onlangs berichtte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken nog dat het kabinet bezig is met een breed pakket aan maatregelen om de positie van starters te verbeteren. Naast het bijbouwen van huur- en koopwoningen gericht op het starterssegment wordt ook nadrukkelijk gekeken naar maatregelen op de hypotheekmarkt. In dit ledenbericht praten je we bij over twee specifieke onderwerpen: de LTV-norm en het Platform Maatwerk 2018.

LTV-norm

Diverse instanties hebben de afgelopen maanden gepleit voor een verdere verlaging van de LTV naar 90% of zelfs 80% van de woningwaarde. Adfiz heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat met de verlaging van 101% naar 100% wat ons betreft de bodem is bereikt. Om de positie van starters te verbeteren moet het wat ons betreft mogelijk worden de kosten koper mee te financieren bovenop de LTV van 100%. In de Tweede Kamer ontstaat inmiddels steun bij enkele partijen voor dit voorstel. Minister Ollongren is vooralsnog geen voorstander van een verruiming van de LTV voor starters. Wel zijn wij blij dat het kabinet de komende jaren de LTV in ieder geval niet verder zal verlagen. Door een aantal instanties is hier immers wel degelijk flink op ingezet. In onze contacten met beleidsmakers en Kamerleden zullen wij aandacht blijven vragen voor verruiming van de LTV voor starters.

Platform Maatwerk 2018

Een van de plaatsen waar wij het afgelopen jaar aandacht hebben gevraagd voor de positie van starters is het Platform Maatwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Inmiddels is bekend geworden dat er in 2018 een tweede Platform Maatwerk zal worden georganiseerd. Wij zijn enthousiast over dit concept. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er met en door mensen uit het veld (acceptanten van geldverstrekkers en hypotheekadviseurs) gesproken over mogelijkheden het gebruik van maatwerk te verhogen. Bij het Platform Maatwerk 2018 zal onder andere worden nagedacht over de ‘opeethypotheek’ en het meefinancieren van duurzame verbouwingsmaatregelen. Vanuit Adfiz hebben wij het meefinancieren van de kosten koper voor starters en de verhouding tussen huur en koop geagendeerd.

Ervaringen delen

Bij onze input voor het Platform Maatwerk maken wij graag gebruik van jouw praktijkervaring. Op dit moment zijn wij aan het inventariseren of geldverstrekkers beter meewerken aan maatwerk dan een jaar geleden. Meld je ervaringen via Martin Holleman (m.holleman@adfiz.nl], adviseur Public Affairs en Beleid of het Meldpunt Klachten.

Categorien: Hypotheken