Betere toegang tot gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

Betere toegang tot gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

Voor arbeidsmigranten is het niet altijd eenvoudig om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken, bijvoorbeeld het gebrek aan taalvaardigheid of het niet kunnen vinden van een huisarts. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant gesloten om dit probleem aan te pakken. Het convenant legt een inspanningsverplichting op aan de deelnemende partijen. 

In het convenant worden werkgevers van arbeidsmigranten genoemd als belangrijke partij om een bijdrage te leveren in het voorlichten van arbeidsmigranten. Bij een collectief zorgcontract die zo’n werkgever met een zorgverzekeraar afsluit is vaak een adviseur betrokken. Veel adviseurs bieden ondersteuning of geven advies bij het opzetten van communicatie richting de arbeidsmigranten. Deze financiële adviseurs spelen een belangrijke rol in de begeleiding van arbeidsmigranten.  

Hoewel de financiële adviesbranche niet als partij betrokken is bij de totstandkoming van het convenant, kunnen financiële adviseurs wel partij zijn in het slagen ervan. Het is voor deze adviseurs dan ook van belang om kennis te nemen van de inhoud van het convenant, om er eventueel een beroep op te kunnen doen.