Beloningsvisie Adfiz

Nieuws
geplaatst op 17-9-2010  

Volgende week zal Adfiz naar buiten treden met haar positionpaper Beloning. Dit sluit aan op ons visiedocument op de Financiële Dienstverlening waarin eveneens over het onderwerp beloning wordt geschreven. Adfiz stelt onder andere voor:

- Separate beloningsstructuren voor enerzijds schadeverzekeringadvies en anderzijds financieel advies.

- Voor financieel advies (veelal vermogensopbouw) betaalt de klant rechtstreeks aan de adviseur. Om advies voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, mag – mits transparant  voor de klant -  deze beloning (door de aanbieders) worden geïncasseerd, tegelijk met de premie.

- Voor verzekeringsadvies is het in het belang van de klant om, naast de mogelijkheid van directe beloning, vast te houden aan de beloning als onderdeel van de premie.

- Geen omzetbonussen meer, noch incentives: deze zijn niet in het belang van de klant en passen in geen enkel toekomstig beloningssysteem.

- Een transparante vergoeding van de aanbieder voor de door het Intermediair gemaakte kosten die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere keten.

Dit zijn ingrijpende voorstellen, doch ook kraakheldere. Het anders zo goed geïnformeerde weekblad VVP heeft dit desondanks onjuist geïnterpreteerd in haar uitgave van 15 september jl.: “Zoals het zich nu laat aanzien bestaan de voorstellen van Adfiz uit het toepassen van het CAR-model op financieel advies, etc…” Omdat dit op onjuiste wijze bijdraagt aan de beeldvorming, hebben wij VVP hier inmiddels van op de hoogte gebracht en willen wij u langs deze weg beter informeren.

 

Categorien: