Beleidsregel geschiktheid in consultatie

Beleidsregel geschiktheid in consultatie

AFM en DNB hebben de beleidsregel geschiktheid ter consultatie aangeboden. Wij zullen hierop reageren en specifiek kijken naar de voorgestelde wijzigingen in de geschiktheidseisen voor de groep ondernemingen waarin adviseurs en bemiddelaars vallen (groep C). 

Deze beleidsregel is het kader dat toezichthouders hanteren bij toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers in de financiële sector. De wijzigingen worden voorgesteld naar aanleiding van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. De verwachting is dat de nieuwe beleidsregel eind van dit jaar wordt gepubliceerd. 

Wil je aandachtspunten aan ons doorgeven voor de consultatie? Mail ze dan vóór 8 september naar info@adfiz.nl. De tekst van het consultatiedocument vind je hier.