Behandeling Wtp in Eerste Kamer

Behandeling Wtp in Eerste Kamer

De Eerste Kamer streeft ernaar om het Wetsvoorstel toekomst pensioenen voor de Kamerwisseling te behandelen.

De plenaire behandeling is gepland op 22 en 23 mei. Eventueel volgt een derde dag voor de behandeling, met aansluitend de stemming over het wetsvoorstel op 30 mei. Voorbehoud voor deze data is dat antwoorden op vervolgvragen (uiterste datum indienening 9 mei a.s.) tijdig zijn ontvangen door de Kamer.