Beëindiging regeling kredietverzekeringen

Nieuws
geplaatst op 3-6-2021  

Onderdeel van de recente aankondiging van het kabinet om de noodmaatregelen nog één keer te verlengen voor een periode van 3 maanden is ook het besluit om de regeling voor kredietverzekeringen per 1 juli 2021 te beëindigen. Zie hiervoor ook de brief aan de Tweede Kamer van Minister Blok van Economische Zaken rondom het steun en herstelpakket in het 3e kwartaal 2021. 

Aanleiding voor de introductie van de regeling voor kredietverzekeringen (voorjaar van 2020) was dat de kredietcapaciteit onder druk kwam te staan door de onzekerheid in de markt. De garanties van de Nederlandse staat hebben de betrokken kredietverzekeraars in staat gesteld de limieten op leverancierskredieten te handhaven. Volgens de minister wijzen de economische vooruitzichten op een herstel en hebben de verzekeraars op dit moment beter zicht op de risico’s in de portefeuille. Hierdoor en omdat veel van de overige steunmaatregelen na 1 juli 2021 zullen doorlopen, hebben de verzekeraars aangegeven hun taak zonder staatsgarantie te vervullen. De minister geeft in de brief aan dat de kredietverzekeraars zich bewust zijn van hun economische verantwoordelijkheid en dat zij ook zonder garantie van de Nederlandse staat, op basis van een gedegen risicoanalyse, dekking zullen blijven bieden.

Categorien: coronavirus