Aplaza werkt aan nieuw functionaliteit om meer transacties door te geven

Aplaza werkt aan nieuw functionaliteit om meer transacties door te geven

Aplaza is een waardevolle schakel in de keten om verschillende softwarepakketten en extranetten aan elkaar te koppelen en efficiënt gegevens te laten delen. Dit wordt al veelvuldig gebruikt voor berichten en documenten, en daarbij ligt de nadruk nu vooral op het verbeteren van de kwaliteit. Voor transacties wordt Aplaza veel minder gebruikt en daar is winst te behalen door het gebruik en functionaliteit van de transactiekoppeling van Alaza uit te breiden.  

Wat betreft de functionaliteit heeft Aplaza twee concrete uitbreidingen op haar ontwikkelkalender voor 2024 staan:  

Statusmeldingen
Aanbieders koppelen de status van diverse processen via statusmeldingen terug aan het intermediair. Denk hierbij aan de status van de afhandeling van een schade of de voortgang in een medisch acceptatieproces. Hiervoor dien je op dit moment in te loggen in de diverse online-omgevingen bij aanbieders. Dit is een arbeidsintensief proces waarbij – door de verschillende omgevingen – vaak veel onduidelijkheid bestaat. Met de nieuwe functionaliteit kunnen aanbieders statusmeldingen en statuswijzigingen via Aplaza aanleveren aan het softwaresysteem van het intermediair, zodat alles op één plaats samenkomt voor de adviseur.
 

Schade melden
Op dit moment worden schades vooral gemeld in de online omgevingen bij aanbieders. Gegevens die in het eigen softwaresysteem aanwezig zijn moet je opnieuw invoeren in het systeem van de verzekeraar. Als een melding niet wordt geaccepteerd, bijvoorbeeld omdat deze niet compleet blijkt te zijn, dan moet het gehele proces herhaald worden en eerder ingevoerde gegevens vaak opnieuw worden ingevoerd. Met de nieuwe functionaliteit kan een schademelding bij een verzekeraar worden gedaan door gegevens vanuit het eigen softwaresysteem via Aplaza door te sturen naar de online-schademeldomgeving van de verzekeraar.  

De uitbreidingen helpen de keten efficiënter maken, bieden meer mogelijkheden om rechtstreeks vanuit je eigen softwarepakket te werken en helpen veel dubbel werk en fouten voorkomen. We houden je op de hoogte van de planning en voortgang.