AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2029, pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar in 2025

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2029, pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar in 2025

Jaarlijks wordt gekeken of de AOW-leeftijd aangepast moet worden op basis van de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd blijft voor 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden.

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare manier gekoppeld aan de levensverwachting en blijft 68 jaar in 2025. Alhoewel door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen er geen fiscale pensioenrichtleeftijd meer voorkomt in de wetgeving, is deze nog wel van belang voor het overgangsrecht.