Analyse polisvoorwaarden op klimaatrisico’s geüpdatet

Analyse polisvoorwaarden op klimaatrisico’s geüpdatet

Schadeverzekeraars wijzigen regelmatig de polisvoorwaarden van hun opstal- en inboedelverzekeringen. Nieuwe inzichten leiden tot uitbreidingen of juist tot beperkingen van de voorwaarden. Technologische en vooral ook klimatologische ontwikkelingen hebben daar invloed op. Het jaar 2023 was zowel het natste als het warmste jaar sinds dat gemeten wordt. Ook kende 2023 een paar flinke stormen, zoals zomerstorm Poly en de storm die begin november ons land bereikte.

In 2022 hebben we het kennisportaal Klimaatrisico’s gelanceerd. Door klimaatverandering zullen klimaatrisico’s alleen maar toenemen. Dat vraagt om aandacht voor en advies over deze risico’s. Met dit kennisportaal helpt Adfiz adviseurs hun klanten te adviseren over klimaatrisico’s.

Onderdeel van het kennisportaal Klimaatrisico’s is de vergelijking van polisvoorwaarden van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen op het gebied van klimaatrisico’s. De vergelijkingstool is in opdracht van Adfiz gemaakt door Poliskraker. De voorwaardenvergelijking is onlangs weer bijgewerkt.

In de update zijn de volgende polisvoorwaarden bijgewerkt:

  • Opstal Zakelijk – a.s.r. en Allianz
  • Inventaris Zakelijk – Allianz
  • Opstal Particulier – NN, Allianz en Aegon
  • Inboedel Particulier – NN, Goudse, Klaverblad, Allianz en Aegon

Bij ‘Overstroming’ valt op dat de dekking voor het doorbreken van niet-primaire waterkeringen nog steeds niet vermeld staat in de volgende polisvoorwaarden:

  • Particulier: Klaverblad en Allianz.
  • Zakelijk: Klaverblad.

Bij ‘Neerslag’ heeft a.s.r. in de zakelijke polisvoorwaarden een specifieke dekking opgenomen voor wateraccumulatie. De andere aanbieders die worden meegenomen in de vergelijking kennen deze specifieke dekking (nog) niet. Van wateraccumulatie is sprake als regenwater niet snel genoeg afgevoerd kan worden en de dakconstructie daardoor zodanig doorbuigt dat zich steeds meer water verzamelt op dit gedeelte van het dak. Dit kan in het ergste geval leiden tot instorting van het dak.

Een toevoeging in de analyse zijn de logboeken (zowel P(articulier) als Z(akelijk)) waarin is aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige updates.

Wij vinden het fijn om feedback te krijgen op tools en middelen die we ter beschikking stellen. Heb je op- of aanmerkingen op de voorwaardenvergelijking? Mis je nog belangrijke verzekeraars? Of wil je je ervaringen met het gebruik ervan delen? Mail ons dan via info@adfiz.nl.