AM op zoek naar het beste HR-initiatief voor brede diversiteit

AM op zoek naar het beste HR-initiatief voor brede diversiteit

De AM Topvrouwenlijst met de meest invloedrijke vrouwen in de financiële dienstverlening gaat plaats maken voor AM diversity. In de nieuwe opzet wordt het beste HR-initiatief voor brede diversiteit in de financiële dienstverlening beloond.  

Alle ondernemingen uit de sector die beleid, maatregelen of initiatieven hebben ontwikkeld om diversiteit op de werkvloer te bevorderen, kunnen meedingen naar de prijs. AMWeb geeft daarbij expliciet aan dat ook kleine initiatieven of beleidswijzigingen in aanmerking komen en de omvang van de organisatie geen rol speelt. Dus heb jij een initiatief ontwikkeld dat de diversiteit in de branche verbeterd, mail het dan vóór 1 juni naar de redactie van AMWeb. Leg daarbij in maximaal 400 woorden uit waarom het nodig was, of het werkt en hoe het gewaardeerd wordt. 

De ingediende initiatieven worden beoordeeld door een professionele vakjury die bestaat uit: 

  • Orçun Ersungur (diversiteitsexpert; deed onderzoek naar LHBTI-diversiteit in de boardroom en is bestuurslid van diverse organisaties), 
  • Mark van Hout (bestuurslid Young InSurance), 
  • Alexandra Meijer (redacteur AM), 
  • Marloes Oelen (hoofdredacteur PW. en Salarisnet) en  
  • Diana Zandbergen (voorzitter WIFS en chief of staff Söderberg & Partners).  

Bij de beoordeling van de initiatieven kijkt de jury onder meer naar vernieuwing en originaliteit, resultaten en impact. De winnaar wordt bekend gemaakt in september tijdens AM Insights Café: Diversity. De datum van dit event wordt later bekendgemaakt.