Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Nieuws
geplaatst op 31-1-2014  

Ons eerdere vermoeden dat Allianz en Legal & General in strijd met het provisieverbod zouden kunnen handelen is niet bewaarheid. Onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen mogen beleggingsondernemingen vanaf 1 januari 2014 geen provisie betalen of ontvangen voor beleggingsdienstverlening. De situatie is echter anders wanneer een aanbieder handelt als beleggingsinstelling of verzekeraar. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime wel eerbiedigen bij overeenkomsten die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan.

Allianz en Legal & General hebben de afgelopen dagen aangegeven dat zij niet als beleggingsonderneming handelen, maar als beleggingsinstelling of verzekeraar. Zij kennen daarom geen wettelijke belemmering om hun gemaakte provisieafspraken na te komen.

Voor beleggingsondernemingen daarentegen is het probleem wel reëel dat zij van de wet niet langer provisie mogen uitkeren, terwijl het intermediair in redelijkheid wel een beroep op gemaakte provisieafspraken kan en zal doen.

Wij hebben ons eerdere bericht op deze nieuwe informatie aangepast