Algoritmetoezicht belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Algoritmetoezicht belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Het kabinet wil het toezicht op algoritmes goed regelen. Daarom is het toezicht daarop begin dit jaar als een nieuwe activiteit ingericht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  Doel is dat algoritmes moeten worden gecontroleerd op transparantie over het gebruik en het voorkomen van discriminatie en willekeur. Toezicht moet er zijn vooraf, tijdens en na het gebruik van AI en algoritmen.

De algoritmetoezichthouder heeft als taak het signaleren en analyseren van risico’s en effecten binnen alle sectoren en domeinen van de samenleving. In 2023 wordt verder bezien welke wet- en regelgeving nodig is om de algoritmetoezichthouder verder vorm te geven.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken erop dat de AP op basis van de AVG al de mogelijkheid heeft boetes en sancties op te leggen in het geval er sprake is van een algoritme dat onrechtmatig persoonsgegevens verwerkt. Ook dit toezicht wordt in 2023 versterkt; het budget om deze naleving te controleren wordt voor de AP structureel verhoogd.