Aftellen naar Advies in Cijfers 2023-2024

Aftellen naar Advies in Cijfers 2023-2024

Volgende week publiceren we (online) de 2023-2024 editie van Advies in Cijfers; hét naslagwerk boordevol (nieuwe) inzichten, ontwikkelingen, cijfers en onderzoeken over de financiële adviesmarkt.  

Het jaarlijks verschijnende Advies in Cijfers is inmiddels verworden tot een belangrijke informatiebron voor iedereen die wil weten: 

  • hoe de financiële adviesmarkt ervoor staat,  
  • welke bewegingen we zien binnen de sector én daarbuiten,  
  • wat de waarde van financieel advies is voor mens en maatschappij,  
  • welke drempels mensen ervaren om financieel advies in te winnen en  
  • hoe consumenten gebaat zijn bij een goede samenwerking binnen de keten. 

Dit jaar is speciale aandacht uitgegaan naar financiële fitheid, duurzaamheid en pensioenen. Later in september verschijnt de gedrukte versie van dit naslagwerk.