AFM publiceert eerste Sectorbeeld Pensioenen

Nieuws
geplaatst op 1-7-2021  

De AFM heeft het Sectorbeeld Pensioenen 2021 gepubliceerd. Hiermee geeft zij op basis van de data van ruim 200 pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s) inzicht in de omvang en inrichting van de tweede pijler pensioensector in Nederland. Het beeld is gebaseerd op gegevens uit 2019.  

Het Sectorbeeld geeft inzichten in de sector en stelt pensioenuitvoerders en sociale partners in staat om de uitkomsten te spiegelen aan de eigen pensioenregeling en dienstverlening. Het Sectorbeeld bevat een veelheid aan data, onder andere over: 

  • omvang van de tweede pijler pensioenmarkt (het totale beheerde pensioenvermogen bedraagt € 1.645 miljard) 
  • omvang van de type pensioencontracten (1 op de 5 deelnemers bouwt pensioen op binnen een premieovereenkomst) 
  • waarde van alle lopende uitkeringen (omvang uitkeringen uit uitkeringsovereenkomsten is 37 keer zo groot als uitkeringen uit premieovereenkomsten) 
  • keuzes tijdens de opbouwfase (deelnemers met een premieovereenkomst wijken nagenoeg niet af van het default op voorlopig keuzemoment voor vaste of variabele uitkering) 
  • keuzes op pensioendatum (slechts 6% van de deelnemers met een premieovereenkomst koos in 2019 op de pensioendatum voor een variabele uitkering) 
  • partnerpensioen (van alle deelnemers heeft een kwart een partnerpensioen op risicobasis). 
  • pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (voor zeven op de tien actieve deelnemers wordt de pensioenopbouw voortgezet bij arbeidsongeschiktheid). 
  • grote verschillen tussen inrichting van beleggingsprofielen bij pensioenaanbieders (de bandbreedte in leeftijd is ruim bij afbouw zakelijke waarden binnen een premieovereenkomst). 

De AFM trekt een aantal conclusies uit het Sectorbeeld voor premieovereenkomsten: 

  • deelnemers maken in beperkte mate keuzes binnen de pensioenregeling en maken grotendeels gebruik van defaultopties; 
  • regelingen met een vast premiepercentage (in plaats van premiestaffel) leiden vaak tot een lagere pensioenopbouw. 

De AFM roept met het beeld de sector op om de pensioenregeling en de dienstverlening te evalueren. De Pensioencommissie buigt zich na de zomer over de inhoud van het Sectorbeeld Pensioenen 2021. 

Categorien: Pensioenen