AFM publiceert duiding bij actieve provisietransparantie

AFM publiceert duiding bij actieve provisietransparantie

Naar aanleiding van vragen die de AFM heeft gehad over de regelgeving inzake actieve transparantie heeft de toezichthouder een document gepubliceerd waarin duiding wordt gegeven hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

In het document wordt ingegaan op:

  • De vorm van transparantie, namelijk het uitgangspunt is exact, tenzij dit niet mogelijk is.
  • Transparantievereiste bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst, namelijk als sprake is van een wezenlijke wijziging van de essentiële onderdelen van de overeenkomst.
  • Transparantie over aanbrengvergoedingen door de directe aanbieder
  • Transparantie door nevenverzekeringstussenpersonen

Verder gaat de AFM in op het doel van transparantie en op het toezicht daarop door de AFM.

Zoals ook is gebleken tijdens de roadshow Actieve provisietransparantie die we in april en mei organiseerden geeft de regeling aanleiding tot meerdere vragen. Wij maken een Q&A, die wij deze week zullen publiceren in ons kennisdossier Transparantie in dienstverlening.