AFM publiceert checklist voor financiële instellingen die per januari 2025 aan DORA moeten voldoen

AFM publiceert checklist voor financiële instellingen die per januari 2025 aan DORA moeten voldoen

De AFM heeft op basis van eerdere uitvragen rondom IT-beheersmaatregelen gekeken naar hoe financiële dienstverleners, kapitaalmarktpartijen en beleggingsondernemingen scoorden en heeft dit vertaald naar tien belangrijke thema’s binnen DORA en een checklist. Grote financiële dienstverleners die onder DORA vallen kunnen de checklist die de AFM heeft ontwikkeld gebruiken om hun voorbereiding op DORA te evalueren.

>> naar de checklist

Met DORA werkt Europa aan harmonisering van de versnipperde regels binnen de EU ten aanzien van digitale weerbaarheid. Zo worden in DORA eisen gesteld aan het IT-risicomanagement, IT-incidenten, periodieke weerbaarheidstesten en de beheersing van risico’s bij uitbesteding. Het uitgebreide wetgevingskader is niet van toepassing voor middelgrote, kleine en micro financiële ondernemingen. Omdat het gaat om een Europese verordening zijn de regels bij invoering direct in Nederland van toepassing.

Zie voor meer informatie ook ons kennisdossier Digitale weerbaarheid.