AFM komt met aandachtspunten voor de K&E toets van aanbieders en bemiddelaars bij execution only

AFM komt met aandachtspunten voor de K&E toets van aanbieders en bemiddelaars bij execution only

De AFM heeft aandachtspunten gepubliceerd voor de kennis- en ervaringstoets bij execution only dienstverlening.  De AFM zal deze aandachtspunten gebruiken bij de beoordeling van de kennis- en ervaringstoets en verwacht dat aanbieders in hun productontwikkelingsproces de uitkomsten hiervan meenemen en deze waar nodig aanpassen. Ook heeft de toezichthouder aangegeven hoe partijen hiermee om zouden moeten gaan als klanten de toets niet halen.

De AFM vindt het van belang dat alleen die klanten voor wie het execution only-kanaal geschikt kan zijn, van dit kanaal gebruik kunnen maken. Daarom is een belangrijke voorwaarde dat die klanten beschikken over voldoende kennis en ervaring. De kennis- en ervaringstoets is dan ook een belangrijk instrument dat bijdraagt aan de bescherming van consumenten. Immers, een klant die in de veronderstelling is dat hij een complex product zelf kan beoordelen, wordt door de kennis- en ervaringstoets actief geattendeerd op het feit of hij daarvoor wel de vereiste kennis en ervaring heeft. Als hij dat niet heeft dan is deze vorm van dienstverlening niet geschikt voor hem en is het van belang dat hij zich laat adviseren.

De AFM maakt nu heel duidelijk:

  • Waar de vragen in de toets aan moeten voldoen. Zo mogen vragen niet sturend zijn, moeten antwoordopties volledig zijn en niet vatbaar voor meerdere interpretaties en moet zelfrapportage worden vermeden. Kortom het moet een relevante test zijn.
  • Dat ze afsluiten onwenselijk vinden als een klant de test niet haalt. Wordt desondanks toch de mogelijkheid geboden om af te sluiten en komt dat regelmatig voor, dan is sprake van aanbod buiten de doelgroep, wat in strijd is met de regels inzake het productontwikkelingsproces. De aanbieder moet dit dan aanpassen.
  • Dat ze herhaalde toetsing (learning) onwenselijk acht en dit moet worden voorkomen door bijvoorbeeld een andere toets aan te bieden of een afkoelingsperiode in te stellen. Ook dit punt zal de AFM beoordelen en handhaven op basis van het productontwikkelingsproces.

In het factsheet geeft de AFM een duidelijk overzicht van alle aandachtspunten voor de kennis- en ervaringstoets bij complexe producten. 

De aanwijzing van de AFM toont des te meer aan dat het van belang is dat de kennis- en ervaringstoets serieus moet worden genomen als het gaat om consumentenbescherming. Een voorstel - zoals nu voorligt in de politiek - om de toets buiten werking te stellen bij verhoging van de hypotheek in het kader van verduurzaming is dan ook onwenselijk. Wij pleiten al langer voor nadere richtlijnen voor de kennis- en ervaringstoets en zijn erg tevreden met deze duidelijke aandachtspunten voor de markt.