AFM informeert marktpartijen over werkwijze bij data-uitvragen in het kader van toezicht

AFM informeert marktpartijen over werkwijze bij data-uitvragen in het kader van toezicht

De AFM heeft een toelichting voor marktpartijen gepubliceerd over de werkwijze bij data-uitvragen in het kader van haar toezicht. In de toelichting geeft de AFM een verantwoording van de wijze waarop ze dit doet: zorgvuldig, risicogestuurd en in toenemende mate digitaal. Daarbij legt de AFM uit hoe zij keuzes maakt en welke aanpak men hanteert bij het toezicht.

Een van de kaders bij toezicht is de Awb waarin het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel is vervat. Dit betekent dat de AFM alleen data mag uitvragen voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, het gebruik niet verder gaat dan nodig is en dit op een voor de betrokkene minst belastende wijze plaatsvindt. De AFM geeft aan dat zij, gelet op deze beginselen, vooraf zorgvuldig zal vaststellen welke data nodig zijn voor de wettelijke voorschriften waarop de AFM toezicht houdt, of een data-uitvraag nodig is en, zo ja, bij wie de data-uitvraag zal worden gedaan. Het is goed dat de AFM dit met de markt deelt.