AFM: “Bijna twee derde minder klanten met verhoogd risico bij aflossingsvrije hypotheek”

AFM: “Bijna twee derde minder klanten met verhoogd risico bij aflossingsvrije hypotheek”

In Nederland is de aflossingsvrije hypotheek populair. Omdat er alleen rente wordt betaald en er gedurende de looptijd geen waarde wordt opgebouwd, zijn de maandlasten van deze hypotheekvorm lager. Daartegenover staat dat er aan het eind van de looptijd niet automatisch is afgelost op de hypotheek, zodat de hypotheekschuld in principe ineens afgelost moet worden. In 2016 constateerde toezichthouder AFM dat dit voor een aantal mensen een risico was, omdat zij mogelijk geen mogelijkheid zouden hebben om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen op de einddatum. 

Samen met een groot aantal marktpartijen is bij klanten aandacht gevraagd voor het risico dat een aflossingsvrije hypotheek niet afgelost zou kunnen worden op de einddatum. Adfiz heeft het kennisportaal “Aflossingsvrij” opgezet, met daarop ondermeer een stappenplan waarmee de financieel adviseur aan de slag kan om de aflossingsvrije hypotheek te bespreken met klanten. In heel veel gevallen is het zondermeer verantwoord om een (deels) aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. 

Volgens de AFM heeft de marktbrede aandacht voor (deels) aflossingsvrije hypotheken gewerkt. De toezichthouder heeft berekend dat het aantal klanten dat een verhoogd risico loopt met een aflossingsvrije hypotheek in 2023 met 63% is gedaald ten opzichte van begin 2020 (zie factsheet). Deze daling heeft deels te maken met de ontwikkeling van de huizenprijzen, maar ook zeker met de inspanningen van verschillende partijen om de aflossingsvrije hypotheek met klanten te bespreken.  

De AFM spreekt in haar persbericht waardering uit voor de inspanningen die vanuit de hypotheekmarkt zijn verricht om met klanten in gesprek te gaan over de aflossingsvrije hypotheek en de eventuele risico’s die deze hypotheekvorm met zich meebrengt. Overigens heeft de AFM in de jaaragenda over 2023 aangekondigd dat zij in 2023 een onderzoek zal doen naar de kwaliteit van de advisering  rondom hypotheken. Momenteel is de AFM bezig met de voorbereidingen voor dat onderzoek.