Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen.

Wij steunen dan ook de tekst van het geconsulteerde concept besluit. Deze volgt de Europese eisen en regelt dat financieel dienstverlener transparant zijn over de wijze van beloning, en wanneer de consument erom vraagt ook over de hoogte. Daarmee sluit het besluit aan op de transparantie eisen in de Europese richtlijn en de praktijk van de Nederlandse schademarkt. Bovendien, en dat is het belangrijkste, het biedt een veel betere garantie dat consumenten in hun afwegingen zowel de kosten als de toegevoegde waarde van advies meenemen.