Adfiz stelt binnenkort document voor personeelsreglement beschikbaar

Adfiz stelt binnenkort document voor personeelsreglement beschikbaar

Binnen de HR-commissie van Adfiz is gewerkt aan een concept voor een personeelsreglement. Een voorbeeld voor een personeelsreglement stellen we binnenkort beschikbaar. In dit reglement worden de uitgangspunten voor goed werkgever- en goed werknemerschap uitgewerkt.

Ook worden wettelijke verplichtingen voor werkgever en werknemer (t.a.v. vakantie/verlof/ziekte etc.) uitgewerkt. In het reglement wordt de verbinding gelegd met de arbeidscontracten die we eerder beschikbaar hebben gesteld. Een personeelsreglement is ook voor een belangrijk deel kantoorspecifiek qua inhoud. Het document dat beschikbaar wordt gesteld bevat belangrijke algemene afspraken die van belang zijn om te regelen.